Programming komputer adalah keahlian saya, setelah mempunyai produk yang  saya buat ternyata saya mengalami kesulitan untuk memasarkannya. Akhirnya saya memutuskan untuk kursus website untuk menampilkan produk saya sehingga sekarang saya dapat  memasarkannya melalui Internet.

Amir Sentosa